Akcja żonkile

żonkile

19 kwietnia 2021 r. mija 78. rocznica powstania w getcie warszawskim.
Nasza placówka po raz pierwszy bierze udział w akcji społeczno-edukacyjnej „Żonkile” #ŁączyNasPamięć.
Celem akcji jest:

  • zapoznanie z kulturą i tradycjami żydowskimi,
  • zapoznanie z problematyką Holokaustu,
  • utrwalenie pamięci o sprzeciwie społeczeństwa żydowskiego wobec ludobójstwa,
  • uczczenie rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim.

19 kwietnia od godz. 8.00 na kanale YouTube Muzeum Polin obędzie się premiera słuchowisk dla dzieci stworzona na podstawie książek: „Pamięć drobinek”
Zofii Staneckiej oraz „Historia z pewnej ulicy” Joanny Bednarek.
Więcej informacji na stronie:
https://polin.pl/pl/akcja-zonkile-2021-szkoly-biblioteki-instytucje