Aktywni Zawodowo w Gminie

W dniu 28 maja 2010r. w bibliotece odbyła się impreza zorganizowana przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku w ramach „Dni aktywności zawodowej”, pod nazwą „Aktywni zawodowo w gminie”. Po oficjalnym otwarciu, zgromadzeni mieli możliwość zapoznać się z prezentacjami na temat usług urzędów pracy oraz wykorzystania dokumentów aplikacyjnych w procesie poszukiwania pracy. W trakcie spotkania mieszkańcy, mogli dowiedzieć się czym jest informacja zawodowa, gdzie można z niej skorzystać oraz jak przydatna może być wiedza o zawodach podczas planowania rozwoju zawodowego, w dobie społeczeństwa informacyjnego. Po prezentacjach zgromadzeni na spotkaniu mogli skorzystać z porad i konsultacji przedstawicieli takich instytucji jak: CIiPKZ WUP Białystok, OHP, CKU, PUP Siemiatycze.. Dzień aktywności zawodowej w Mielniku zgromadziły liczną grupę mieszkańców, w przeważającej części młodych ludzi, zainteresowanych planowaniem kariery zawodowej oraz pozyskaniem informacji na temat aktywnych form wsparcia oferowanych przez urzędy pracy.