Aktywni Zawodowo w Gminie

Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w programie aktywizacji osób bezrobotnych i poszukujących pracy w dniu 28.05.2010 r. o godz. 10:00.

PROGRAM:
10:00 – 10:10 OTWARCIE IMPREZY
10:00 – 13:00 Stoiska wystawiennicze, informacje, konsultacje (CKU, OHP, PUP w Siemiatyczach,Wojewódzki Urząd Pracy – CI i PKZ)

PREZENTACJE:
10:10 – 10:40 Usługi Rynku Pracy – Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach
10:40 – 11:10 Aktualności na Europejskim Rynku Pracy – CI i PKZ WUP Białystok
11:10 – 12:25 Dokumenty aplikacyjne – Twoją wizytówką na rynku pracy – CI i PKZ WUP Białystok

DATA I MIEJSCE:
28.05.2010r.
GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU I REKREACJI MIELNIK
ul. ZASZKOLNA 1

GODZINA:
10:00 – 13:00