Aktywny Mielnik – spotkanie animacyjne

Gmina Mielnik oraz Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Bielskim serdecznie zapraszają mieszkańców zainteresowanych rozwojem gminy, osoby działające w lokalnych organizacjach pozarządowych, kołach gospodyń wiejskich, grupach nieformalnych, a także lokalnych liderów, przedsiębiorców, urzędników do udziału w bezpłatnym spotkaniu warsztatowym, w trakcie którego wspólnie poszukamy pomysłów i sposobów na realizację ciekawych działań społecznych na terenie Gminy Mielnik.

Termin: 16.04.2019 (wtorek) godz. 15:00.

Miejsce: Urząd Gminy Mielnik (sala posiedzeń) ul. Piaskowa 38