Bank centralny a inne banki

Jedną z grup uczestników projektu „O finansach… w bibliotece” w dniu 10 czerwca br. odwiedziła przedstawicielka NBP w Białymstoku. Po wcześniejszym przerobieniu z grupą modułu V „Bank centralny a inne banki” dot. m.in. jak na stronach internetowych można śledzić działalność NBP, co to są stopy procentowe NBP i jak wpływają na oprocentowanie lokat i kredytów. Przedstawicielka NBP Pani Ida Stefanowicz opowiedziała o roli NBP i pracy w banku. Przybliżyła zagadnienia dotyczące wpływu działalności NBP na nasze życie codzienne – zapewnienie stabilności cen, ustalanie stóp procentowych, gdzie można śledzić działalność NBP oraz jakie korzyści i obawy są związane z wejściem Polski do strefy euro. Zwróciła uwagę na zabezpieczenia banknotów i zachęciła do korzystania z pieniądza plastikowego czyli kart płatniczych. Pani Ida Stefanowicz przywiozła uczestnikom projektu materiały dotyczące finansów oraz gadżety NBP. Na wniosek innych uczestników projektu, nie mogących wziąć udziału w spotkaniu – spotkanie było nagrywane za wcześniejszą zgodą przedstawicielki NBP, a zaprezentowane podczas realizacji V modułu.