Bezpieczeństwo w bibliotece

Informacja

Od 4 maja br. wznawiała działalność Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku.


NOWE ZASADY KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI


Od dnia otwarcia biblioteki pracujemy wyłącznie w zakresie wypożyczeń i zwrotów książek; bez spotkań, imprez, warsztatów, korzystania na miejscu z czytelni itp.
W Bibliotece, w wyznaczonym miejscu będzie mógł przebywać tylko jeden Czytelnik, obowiązkowo w maseczce lub innym okryciu twarzy. Pozostałe osoby powinny czekać na zewnątrz w odległości
dwóch metrów od siebie.
Pracownicy wykonują swoją pracę przy odpowiednim zabezpieczeniu i zachowaniu zasad bezpieczeństwa, zaopatrzeni w rękawice, maseczki i/lub przyłbice oddzieleni od czytelników szybą.
W widocznym miejscu zostaną zamieszczone informacje o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa czytelników.
Zwracane książki czytelnik pozostawia na wyznaczonym miejscu. Bibliotekarz, który przyjął książki odnosi je na specjalnie wydzielone miejsce w oddzielnym pomieszczeniu na 5 dniową kwarantannę.
Po każdym przyjęciu książek blat, rękawiczki bibliotekarza zostaną zdezynfekowany.
Zwracanych książek nie należy dezynfekować preparatami dezynfekcyjnymi.
W placówce zostało wydzielone i przygotowane miejsce na przechowywanie zwracanych zbiorów. Zwracane książki będą układane wg. daty zwrotu w podpisanych kartonach. Po upływie kwarantanny zostaną ponownie włączone do księgozbioru.
Książki mogą być udostępniane tylko przez pracownika zajmującego się wypożyczaniem, bez wolnego dostępu do półek z zachowaniem wszelkich środków ostrożności, dezynfekcją rękawiczek
przed i po przyjęciu karty czytelnika.
Po zakończeniu wypożyczenia bezwzględnie dezynfekujemy całość używanego sprzętu i pomieszczeń.
W ciągu dnia często wietrzymy wszystkie pomieszczenia biblioteki.
Wolny dostęp do zbiorów jest ograniczony, książki podaje bibliotekarz.
Czytelnia i stanowiska komputerowe są niedostępne.
Zachęcamy czytelników do składania zamówień, usprawni to obsługę. Można to zrobić następująco:

  • zarezerwować logując się na konto czytelnika w katalogu internetowym: https://szukamksiążki.pl,​
  • zamówić przez telefon: tel. 85 65 77 015, 728 853 211
  • zamówić mailem: biblioteka@mielnik.com.pl

Podjęte ograniczenia mogą wydłużyć czas obsługi czytelników.
Prosimy Państwa o wyrozumiałość, cierpliwość oraz dostosowanie się do nowych zasad.
Wszyscy pracownicy powinni przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa:

  • prawidłowe mycie rąk wodą z mydłem przez minimum 30 sekund,
  • unikanie dotykania twarzy (oczu, nosa, ust),
  • zachowanie bezpiecznej odległości (od 1 do 2 metrów) od innych osób,
  • zasłanianie ust i nosa chusteczką jednorazową, jeśli kicha się lub kaszle, a następnie wyrzucanie takiej chusteczki,
  • zwrócenie się o pomoc medyczną (najpierw telefonicznie) w przypadku zauważenia u siebie objawów choroby o charakterze wirusowym (gorączka, kaszel, trudności w oddychaniu).

W/w procedury obowiązują pracowników i czytelników Gminnej Biblioteki Publicznej w Mielniku.

Instrukcja rezerwacji książki w katalogu on-line biblioteki w Mielniku

Wytyczne dla funkcjonowania bibliotek w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce.


BEZPIECZNI W BIBLIOTECE