Cały Mielnik czyta dzieciom

„Cały Mielnik czyta dzieciom” – to hasło akcji zorganizowanej po raz pierwszy przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Mielniku przy współpracy z Anną Maruszeczko i Anną Zieniuk – współinicjatorkami przedsięwzięcia. 12 sierpnia, w Ośrodku Dziejów Ziemi Mielnickiej dzieciom bajki czytali mieszkańcy mielnickiej gminy, m.in. pełniący funkcje publiczne. Czytano wiersze Tuwima, Brzechwy, a także Doroty Gellner i Agnieszki Frączek. Robili to: przewodniczący Rady Gminy Jan Zduniewicz, proboszcz parafii prawosławnej ks. Mikołaj Mielniczuk, z-ca komendanta Placówki Straży Granicznej w Mielniku – Andrzej Kiślak, dyrektor zespołu szkół Alicja Sawczuk, kierownik ośrodka zdrowia Natalia Borowska – Jurczykowska, kierowniczka i założycielka zespołu Nowina, założycielka i opiekunka zespołu dziecięcego w Moszczonie Królewskiej „Niezapominajki” – Helena Datczuk, radna z Niemirowa – Alina Hackiewicz- tępień, malarka, poetka Joanna Niemirska, prezes OSP Mielnik – Sławomir Dacewicz, urzędniczka z UG Mielnik Aneta Kasperuk, emerytowana nauczycielka Olga Zduniewicz.
Wyłoniona Komisja dziecięca oceniała czytających. Wśród czytających zdaniem dzieci najlepsi byli:
I miejsce ks. Mikołaj Mielniczuk
II miejsce lekarz rodzinny Natalia Borowska-Jurczykowska
III miejsce: Alicja Sawczuk – dyr. Zespołu Szkół w Mielniku; Helena Datczuk – założycielka zespołów „Nowina” i „Niezapominajek”; Sławomir Dacewicz – prezes OSP Mielnik

Spotkanie prowadziła Anna Maruszeczko.
Gościem specjalnym spotkania był młody hip hopowiec z Siemiatycz , który dał krótki koncert i wyrapował wiersz Brzechwy „Prot i Filip”.
Spotkanie przebiegło w cudownej atmosferze zabawy, a otoczenie i eksponaty z Trylogii przeniosły uczestników w świat baśni.