Cały Mielnik Czyta Dzieciom

 Do kolejnego czytania w ramach „Cały Mielnik czyta dzieciom” zostały zaproszone osoby związane ze światem zwierząt w związku z przystąpieniem przez bibliotekę do akcji „Czytamy i Pomagamy 2013” ogłoszonej przez Stowarzyszenie Miłośników Zwierząt PSIEMIATYCZE w Siemiatyczach i Miejską Bibliotekę Publiczną w Siemiatyczach.
Gośćmi specjalnymi byli:

– Dr Tomasz Samojlik – popularyzator wiedzy o historii Puszczy Białowieskiej, pisze artykuły zarówno w publikacjach naukowych, jak popularnych i prasie codziennej. Jest redaktorem i współautorem popularnej książki „Ochrona i łowy – Puszcza Białowieska w czasach królewskich” Białowieża 2005 i współredaktorem (z Piotrem Daszkiewiczem i Bogumiłą Jędrzejewską) „Puszcza Białowieska w pracach przyrodników 1721 – 1831”, Warszawa 2004.
Jest autorem książek dla dzieci m.in. popularne są opowieści o przygodach żubra Pompika.
Przeczytał fragment książki „Nauczę cię pływać, moja wyderko”

– Anna i Tomasz Sekielscy – przeczytali fragmenty książki T. Samojlika „Żubr Pompik. Zapach wiosny i inne historie”

– Przedstawicielki Stowarzyszenia Miłośników Zwierząt PSIEMIATYCZE w Siemiatyczach – Prezes Grażyna Szczurowska ( przeczytała fragmenty książki B. Gawryluk „Dżok”) i wolontariusze m.in. Grażyna Konczerewicz.

Czytającymi byli:

– Ks. Andrzej – przeczyta tekst ks. Twardowskiego pt. : Trochę o aniołach i trochę o zwierzętach

– Irena Dec – miłośniczka zwierząt – przedstawiła wiersz Bogdana Brzezińskiego – CIAPEK

– Stefania Charko – z-ca dyr. Zespołu Szkół w Mielniku, nauczycielka przyrody – wiersz Jana Brzechwy – Przyjście wiosny

– Antoni Soszko – radny Gminy Mielnik – przeczytał wiersz Franciszka Kobryńczuka – Pan leśniczy

– Urszula Hodun-Mantur – nauczycielka biologii, języka niemieckiego i muzyk – Franciszka Kobryńczuka – Miss piękności

– Małgorzata Borowska – studentka fizjoterapii, masażystka, specjalistka od DOGOTERAPII – przedstawiła wspólnie ze swoim psem Maksem wiersz Ludwika Jerzego Kerna – Cztery łapy

– Dariusz Sapieżko – leśniczy, myśliwy – przeczytał wiersz F. Kobryńczuk – W puszczy

Tradycyjnie komisja dziecięca oceniała czytających. Zdaniem dzieci najlepiej czytali: O. Andrzej, dyr. ZS w Mielniku Stefania Charko i nauczycielka Urszula Hodun-Mantur.

Spotkanie prowadziła Anna Maruszeczko.

Wolontariuszki z naszej szkoły: Kamila Kwiatkowska, Karolina Nikitorowicz, Justyna Terpiłowska pomagały w prowadzeniu spotkania. Przeprowadzały m.in. konkurs dot. zwierzątek, rozdawały balony i zabawiały dzieci.