Chopin nad Bugiem

Muzyka poważna już po raz kolejny zagościła w Mielniku. 13 sierpnia 2011 roku w romantycznej nadbużańskiej scenerii w amfiteatrze Topolina odbyła się druga edycja koncertu fortepianowego Chopin nad Bugiem zatytuowana Chopin i jego przyjaciele.

Wykonawcami kompozycji Chopina, Liszta i Schumana była czwórka młodych, utalentowanych pianistów:

Hanna Raniszewska – studentka III roku Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie, w klasie fortepianu u profesora Jerzego Sterczyńskiego, która wykonała Andante Spianato i Wielki Polonez Es-dur op. 22 Fryderyka Chopina oraz Sceny dziecięce op. 15 (wybrane) Roberta Schumanna. 
Ten cykl utworów fortepianowych Schumanna, powstałych w 1838 roku, to kompozycje, które w zasadniczy sposób różnią się od wszystkich innych dzieł wczesnego okresu jego twórczości. Duży wpływ na powstanie tych utworów miała twórczość niemieckiego artysty Ludwiga Richtera, a zwłaszcza jego rysunki i drzeworyty.

Karolina Czechowska – studentka trzeciego roku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie fortepianu u profesora Edwarda Wolanina, która wykonała Mazurki op. 63 Fryderyka Chopina oraz Kraisleriana cz. II op. 16 (fragment) Roberta Schumanna. 
Cykl Roberta Schumanna Kreisleriana dedykowany został przez kompozytora Fryderykowi Chopinowi. Jest on uważany za jedną z najlepszych kompozycji Schumanna.

Paweł Stachel – do niedawna absolwent Akademii Muzycznej Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu, dziś – student I roku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie profesor Ewy Pobłockiej. Wykonał Polonez-fantazja As-dur op. 61 Fryderyka Chopina oraz Etiudę Transcendentalna Follets Feux Franciszka Liszta.
Franciszek Liszt to jedna z najwybitniejszych postaci romantyzmu w muzyce. Oprócz tego, że był znakomitym kompozytorem, pianistą, nauczycielem, badał nowe techniki muzyczne, był również aktywnym propagatorem kultury polskiej, zaprzyjaźnionym m. in. z Fryderykiem Chopinem, Adamem Mickiewiczem, Juliuszem Słowackim, Julianem Ursynem Niemcewiczem, Henrykiem Wieniawskim czy Juliuszem Kossakiem. Liszt i Chopin często koncertowali razem w Paryżu, Liszt był redaktorem dzieł Chopina, nauczał jak grać jego kompozycje.

Tomasz Domański – student II roku Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie, w klasie fortepianu profesor Alicji Palety-Bugaj. Wykonał dwa utwory a – Nokturn fis-moll op. 48 Fryderyka Chopina oraz Marzenie Miłosne As-dur Franciszka Liszta.
Liszt zadedykował Marzenie Miłosne księżniczce Carolyne, która dla niego opuściła męża. Kompozytor nie uzyskał jednak zgody na poślubienie swej wybranki, gdyż nie mogła ona rozwiązać swojego pierwszego małżeństwa. Kochany przez publiczność kompozytor, tak naprawdę nigdy nie był szczęśliwy w swym życiu osobistym i wyrażał to w swojej muzyce. 
Na zakończenie koncertu pianiści zagrali utwór na cztery ręce mało znanego kompozytora rosyjskiego. 
Publiczność gromkimi brawami podziękowała pianistom za przepiękny koncert, za wzruszenia i przypomnienie piękna, bogactwa i wirtuozji muzyki romantycznej. 
Koncert uświetniła swoją gracją i wdziękiem prowadząca Anna Maruszeczko wprowadzając widownię w nastrój i epokę kompozytorów.