Dofinansowanie ministerialne na działania promujące czytelnictwo

Lubie czytać

Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku otrzymała dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu Promocja czytelnictwa w kwocie 9670zł. Biblioteka otrzymane dofinansowanie przeznaczy na realizację projektu pn. „Lubię książki”, którego planowany całkowity koszt wyniesie 14 670zł. Partnerami projektu są Zespół Szkół w Mielniku im. Unii Mielnickiej oraz Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku. Przedsięwzięcie jest realizowane w terminie od 22 czerwca 10 grudnia 2020 r. i jest adresowane do dzieci w wieku od 3 do 10 lat oraz ich rodziców z terenu gminy Mielnik.
Celem projektu jest promowanie czytelnictwa, umiejętne zachęcanie do kształtowania nawyków czytania oraz utrwalania tożsamości kulturowej i narodowej. Zadania związane z realizacją projektu wpiszą się w ciekawe zjawiska literackie w szeroki kontekst kultury oraz będą popularyzowały wiedzę. W realizację i promowanie przedsięwzięcia wykorzystane będą nowoczesne technologie. W ramach wydarzeń literackich zorganizujemy m.in.:

  • zabawy z książką i czytanie dzieciom
  • spotkania autorskie
  • warsztaty dla rodziców – „Wpływ książki i czytelnictwa na rozwój dziecka”
  • konkurs recytatorski dla dzieci – „Wiersze o mojej Ojczyźnie”
  • konkurs dla dzieci i rodziców „Moja książeczka o symbolach narodowych”
  • wyjazd rodziców z dziećmi do Warszawy m.in. do teatru
  • konkurs pięknego czytania
  • konkurs – ilustracja do przeczytanej książki

Chętnych zapraszamy do udziału w projekcie.
Szczegółowe informacje udzielają pracownicy GBP w Mielniku pod nr. Tel. 85 65 77 015

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych”.