Doradca zawodowy w bibliotece

W bibliotece odbyło się spotkanie gimnazjalistów kl. III z doradcą zawodowym Natalią Mantur, podczas którego młodzi ludzi uzyskali informacje o możliwych drogach wyboru dalszego kształcenia po ukończeniu gimnazjum.
Doradca zawodowy uświadomił uczniom, że należy zwracać uwagę na sytuację na rynku pracy i nie można w dorosłym życiu sztywno trzymać się wyuczonego zawodu, trzeba być elastycznym. Podczas spotkania podkreślano wielokrotnie, że niezwykle istotne przy wyborze szkoły i zawodu jest poznanie swoich zainteresowań i predyspozycji psychofizycznych, bo nie każdy może wykonywać każdy zawód.
Natalia Mantur zaprezentowała gimnazjalistom stronę “Praca. Enter” – bezpłatne narzędzie, którego celem jest umożliwienie lepszego poznania swojego potencjału zawodowego. Wskazała, że jeśli uczniowie zastanawiają się, jakie są ich mocne strony, jakie mają predyspozycje i co mogliby robić w życiu zawodowym w przyszłości – to ta strona pomoże takie informacje o sobie dostarczyć. 
Tutaj czekają na zainteresowanych informacje o 131 zawodach – najbardziej poszukiwanych przez pracodawców lub przyszłościowych. Do pozostałych prowadzą linki na zewnątrz.
Na koniec spotkania doradca zawodowy – Natalia Mantur poprosiła gimnazjalistów, aby pamiętali, że rozwój młodego człowieka jest procesem ciągłym i na każdym jego etapie pozyskuje się nowe informacje, poszerza się wiedza i zdobywa się nowe doświadczenia. Jednym z takich etapów jest zakończenie gimnazjum i moment decyzji o dalszym kształceniu.