Dzień Seniora

Były występy śpiewacze, taneczne i kabaretowe w wykonaniu dzieci i młodzieży oraz program artystyczny przygotowany przez poetkę UrszulęTom. Po nich przyszedł czas na wspólną radosną biesiadę oraz tańce. Dzień Seniora, jaki odbył się w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku, minął bardzo pozytywnie.

Impreza odbyła się w piątek 25 października. Rozpoczęła się od powitań trzech pań reprezentujących organizatorów tego wydarzenia: Alicji Okoczuk, prezes Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów „Jarzębina” w Mielniku, Ireny Wysockiej, kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Mielniku oraz Urszuli Tomasik, dyrektor GOKSiR w Mielniku. Po nich głos zabrał wójt gminy Mielnik, Adam Tobota.

Następnie prym na scenie został oddany najmłodszym przedstawicielom naszej gminy. Uczniowie Zespołu Szkół w Mielniku zaprezentowali program artystyczny z dedykacją dla tych nieco starszych, w którym znalazły się piosenki znane seniorom z lat młodzieńczych, wiersze oraz skecze. Swoje umiejętności zaprezentowały też dzieci z Mielnickiego Zespołu Tanecznego.

Po nich wystąpiła UrszulaTom, poetka z Siedlec, która zebranym recytowała swoje wiersze. Przeplatane były one piosenkami w wykonaniu Urszuli Tomasik, dyrektor GOKSiR-u.

Gdy zakończyła się część artystyczna, licznie zebrani seniorzy przenieśli się za stoły. Tam odbyła się biesiada, podczas której, przy poczęstunku zebrani śpiewali piosenki. Akompaniował im Henryk Mułenko na akordeonie. Impreza zakończyła się tańcami.