Finał konkursu fotograficznego

Informacje z realizacji konkursu fotograficznego „Wakacje z książką ”- pokaż jak i gdzie czytasz podczas wakacji Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku ogłosiła konkurs fotograficzny realizowany w terminie od 27 lipca do 5 września 2020r. skierowany do wszystkich czytelników biblioteki. Konkurs polegał na wykonaniu ciekawej fotografii z wakacji z książką (lub audiobookiem) pochodzącą z naszych zbiorów – przedstawiającą jak i gdzie czytamy podczas wakacji. Głównym celem Konkursu było promowania czytelnictwa oraz rozwijanie kreatywności i zdolności artystycznych wśród czytelników.
W odpowiedzi na Konkurs wpłynęła jedna praca fotograficzna czytelniczki naszej biblioteki. Wobec powyższego Komisja Konkursowa postanowiła nie przyznawać miejsca, jedynie ufundować nagrodę za udział w konkursie.
Uczestnika konkursu zapraszamy do siedziby biblioteki od dnia 18 września br. po odbiór nagrody.