I Podlaskie Spotkanie Bibliotekarzy

W „I Podlaskim Spotkaniu Bibliotekarzy – integracja, aktywizacja, doskonalenie” udział wzięli pracownicy GBP w Mielniku. Wydarzenie skierowane było do bibliotekarzy województwa podlaskiego, a organizatorem Książnica Podlaska w Białymstoku.
Pierwszym punktem programu były warsztaty „Plan na planszówki”, które poprowadził Jan Wyspiański z Fundacji Grający Białystok Johnny’ego. Mieliśmy okazję zapoznać się z rynkiem gier planszowych i ich zastosowania w promocji i rozwoju czytelnictwa w bibliotekach.
Następnie odbyła się debata pod hasłem „Biblioteka i/czy dom kultury”.
Do udziału w debacie zaproszeni zostali: Andrzej Bajguz – dziennikarz Polskiego Radia Białystok, Joanna Trusiuk – kierownik Działu Instrukcyjno-Metodycznego Książnicy Podlaskiej w Białymstoku i Janusz Siemion – dyrektor Biblioteki-Centrum Kultury w Szczuczynie.
Debatę poprowadził dr Łukasz Zabielski – kierownik Działu Badań Filologiczno-Bibliograficznych Książnicy Podlaskiej.
Drugiego dnia bibliotekarze mieli okazję odwiedzić piękny Supraśl, w tym nowo otwartą supraską bibliotekę, zwiedzić Muzeum Ikon lub Muzeum Sztuki Drukarskiej i Papiernictwa, a inni  mogli odbyć spacer uliczkami miasteczka w towarzystwie Radosława Dobrowolskiego – burmistrza Supraśla.

fot. Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku