II Forum Lokalne Programu Równać Szanse

10 września 2021 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku zorganizowała II Forum Lokalne Programu Równać Szanse pt. Wspierajmy młodzież”, które odbyło się w Ośrodku Dziejów Ziemi Mielnickiej.

Uczestnikami spotkania były osoby, które są związane z pracą z młodzieżą m.in. dr Marcin Urnański – Wójt Gminy Mielnik, Katarzyna Kozłowska – z-ca dyr. Zespołu Szkół w Mielniku,  Ewa Wierzba – pedagog szkolny, Leszek Karbowski, Jerzy Weremijewicz – przewodniczący komisji Rady Gminy Mielnik, Aneta Sapieżko, Alina Hackiewicz –Stępień – reprezentantki Rady Rodziców przy ZS w Mielniku, Marta Dubiec i Sylwia Ilczuk- reprezentantki PSG Mielnik, Ksiądz Denis Rusnak, Kierownik GOPS Katarzyna Warszycka, pracownik GOPS Marta Zaręba, Michał Baranowski – dyr. GOKSiR oraz Agnieszka Radź – pracownik GOKSiR, Barbara Krajewska – GBP, Irena Wysocka – dyr. Gminnej Biblioteki Publicznej w Mielniku oraz młodzież .

Spotkanie otworzyła Pani Irena Wysocka – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Mielniku oraz opowiedziała o założeniach programu.

W forum uczestniczyło 28 osób. Moderatorem forum była Katarzyna Kamecka Lach ze Stowarzyszenie „Centrum na Wschodzie”. Irena Wysocka opowiedziała o wynikach diagnozy przeprowadzonej w roku poprzednim. Wyłoniono wnioski, które mówią o tym, że mimo oferty instytucji działających na terenie gminy, uczestnikami tych zajęć jest zaledwie kilka procent młodzieży z przedziału wiekowego 13-19 lat. Na dodatek okazuje się, że są to zwykle te same osoby, które są aktywne na różnych polach. Na ten moment możemy tylko snuć przypuszczenia o przyczynach braku ich aktywności.

Zastanawialiśmy się nad tym, co jest potrzebne młodzieży, by mogli aktywniej uczestniczyć w życiu kulturalnym. Padło stwierdzenie, że dotrzeć do młodzieży możemy głównie poprzez kontakt z rodzicami i edukowanie ich w zakresie konieczności wspierania młodzieży i dbania o ich rozwój.

Moderatorka a zarazem wolontariuszka Kasia Kamecka-Lach zaprezentowała ofertę Korpusu Solidarności pn. „Daj się wciągnąć w wolontariat!” – wolontariat długoterminowy a aktywność młodych mieszkańców terenów wiejskich.

Lokalne Forum okazało się bardzo potrzebne, bo uświadomiło uczestnikom, że nie znamy potrzeb młodzieży oraz ich oczekiwań względem naszych instytucji. Podkreślono również fakt, że potrzebujemy zbudowania strategii na rzecz młodzieży, ale takiej, która będzie tworzona wspólnie z młodzieżą w myśl zasady – Nic o nich bez nich.