Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały

W bibliotece w dniach 20-21.02.2015 r. oraz 27-28.02.2015 r. odbyły się warsztaty doskonalące umiejętności wychowawcze rodziców „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały”. Program warsztatów obejmował (w oparciu o książki Adele Faber i Elanie Mazlish: „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły” i „Jak mówić do nastolatków, żeby nas słuchały. Jak słuchać, żeby z nami rozmawiały” ):
1. Na czym polega dobra komunikacja w relacjach rodzinnych, relacjach międzyludzkich. 
2. Jak pomóc dzieciom, by radziły sobie z własnymi uczuciami?
3 .Zachęcanie do współpracy.
4. Co zamiast karania? Sześć kroków metody bez porażek.
5. Zachęcanie do samodzielności.
6. Pochwały i szacunek do samego siebie.
7. Uwalnianie dzieci od grania ról.

Praca metodami aktywnymi, z elementami biblioterapii. 
Zajęcia prowadziły:
– Barbara Szpalerska – psycholog, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bielsku Podlaskim,
– Teresa Modzelewska – pedagog.
Organizatorami warsztatów była GBP , Urząd Gminy Mielnik oraz Zespół Szkół w Mielniku.