Jam nie poeta…

W sobotę 3 listopada 2018 r. o godz. 16 w sali Ośrodka Dziejów Ziemi Mielnickiej – Muzeum w Mielniku odbyła się promocja tomiku poezji Józefa Dołoty „Jam nie poeta…” wydanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Mielniku.
Spotkanie otworzyła Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Mielniku – Irena Wysocka, która przywitała Autora tomiku poezji – Pana Józefa Dołoto wraz z rodziną i przyjaciółmi, absolwentki Zespołu Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku :Ewę, Julię, Gabrysię i Dominikę, które czytały wiersze oraz wszystkich zgromadzonych na sali. 
Dyrektor Biblioteki podziękowała osobom, które przyczyniły się do wydania publikacji – Pani Helenie Krasowskiej-Karbowskiej za opracowanie całości tomiku oraz Panu Jackowi Wysockiemu – autorowi zdjęć na okładce książki.
Nasz gość w kilku zdaniach opowiedział o sobie, o początkach swojego pisania, czyli wierszach „do szuflady”. W utworze „Do czytelników” opowiada o tym, że nie czuje się poetą, ale tylko wykorzystuje swój talent. W wierszu „Był sobie chłopiec…” ukazuje swoje życie zaczynając od dzieciństwa, poprzez lata młodzieńcze, studia, pracę i rodzinę. W jego twórczości wiele utworów poświęconych jest kobietom, rodzinie, wiele zawiera treści religijne, patriotyczne oraz wspomnienia. Pan Józef chętnie opowiadał jak powstawały kolejne wiersze: „Nie wierz kobiecie”, „Chciałbym raz jeszcze”, „Czas jak leciał leci”, „Spóźniona zima” czy „Sosny”. Na zakończenie zostały przeczytane wiersze: „Cmentarz Niemirowa” w związku z okresem Zadusznym i „Niepodległa” nawiązujący do 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę.
Po skończonej prezentacji wierszy były podziękowania, kwiaty oraz gratulacje. Następnie można było zakupić tomik poezji z dedykację od Autora.
Serdecznie dziękujemy Józefowi Dołoto za piękne chwile spędzone w mglisty listopadowy wieczór.