Jubileusz 60-lecia GBP w Mielniku

60 lat to piękny wiek… Jeszcze nie taka znowu starość, ale wzbudza wokół szacunek i podziw. A i śmiało można mówić o pewnym spełnieniu i spuściźnie, która pozostawi trwały ślad w świadomości przyszłych pokoleń. 60 lat Gminnej Biblioteki Publicznej to z pewnością jedno z ważniejszych wydarzeń tego roku w gminie Mielnik. Uroczystość obchodów jubileuszu zgromadziła wspaniałych gości zebranych w sali Gminnego Ośrodka Kultury, których na wstępie powitała kierownik biblioteki Irena Wysocka. Następnie odbył się oficjalny pokaz krótkiego filmu o naszej bibliotece, po czym Pani Kierownik przedstawiła historię biblioteki od 1949 roku, która została uzupełniona o wyświetlaną w międzyczasie prezentację multimedialną. Goście również mieli okazję do zabrania głosu, co jako pierwszy uczynił Wójt Gminy Mielnik – Eugeniusz Wichowski, który złożył na ręce Ireny Wysokiej podziękowania dla wszystkich pracowników – byłych i obecnych – oraz podkreślił jak ważna jest działalność naszej biblioteki w promocji czytelnictwa i rozwoju kultury. Głos zabrał również Starosta Powiatu Siemiatyckiego – Jan Zalewski, Piotr Wysoki – sekretarz Gminy Mielnik oraz licznie przybyli przedstawiciele innych bibliotek naszego powiatu i województwa w tym pracownicy Książnicy Podlaskiej w Białymstoku Joanna Trusiu – kierownik działu instrukcyjno-metodycznego, Małgorzata Rokicka – Szymańska i Teresa Kruszewska ze Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich i Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury – Monika Turosieńska-Durlik. Kolejną częścią uroczystości było wręczenie podziękowań oraz pamiątkowych upominków dla byłych oraz obecnych pracowników GBP i przedstawicieli instytucji kultury od lat współpracujących i zaprzyjaźnionych z naszą biblioteką. Licznie zebrane audytorium miało również niepowtarzalną okazję wysłuchania wykładów przygotowanych przez prof. dr hab. Leonardę Dacewicz oraz dr Dorotę Michaluk. Całości uroczystości dopełniła część artystyczna w wykonaniu dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół w Mielniku przygotowana przez nauczycieli: Halinę Arbaczewską i Urszulę Hodun oraz krótki występ zespołu Wrzosy z Wilanowa. Występy zostały nagrodzone gromkimi brawami. Z pewnością każdy zastanawiał się na koniec jak będzie wyglądało 70 lecie…