Jubileusz 70-lecia

Jubileusz biblioteki

W piątek 6 grudnia 2019 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku obchodziła jubileusz 70-lecia istnienia. Uroczystości jubileuszowe połączono z otwarciem Biblioteki po remoncie zrealizowanym w ramach rozwoju czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016 -2020.


Uroczystość otworzyła Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Mielniku Irena Wysocka wraz z pracownikiem Agnieszką Warszycką witając wszystkich zgromadzonych gości. Podczas wydarzenia obecni byli przedstawiciele władz: Wójt Gminy Mielnik dr Marcin Urbański, zastępca wójta Marcin Czerwiński, Starostwa Powiatu Siemiatyckiego Pan Jan Zalewski, Przewodniczący Rady Powiatu Pan Henryk Boguszewski, Przewodniczący Rady Gminy Mielnik Pan Artur Gacki, radni Rady Gminy, dyrektorzy szkół, dyrektorzy instytucji z terenu powiatu i gminy, skarbnik i sekretarz gminy, zaprzyjaźnieni czytelnicy związani z biblioteką od lat. W uroczystości udział wzięli także prof. Uniwersytetu w Białymstoku Pan Jerzy Nikitorowicz, przedstawicielka Zarządu Grupy Cogito Pani Alina Kuźmina, z-ca dyr. Książnicy Podlaskiej Pani Dorota Łuckiewicz z kierownikiem Działu metodycznego, bibliotekarze z terenu powiatu oraz przedstawiciele instytucji zaprzyjaźnionych z biblioteką.

Dyrektor Gminnej Biblioteki w Mielniku przedstawiła zaproszonym gościom krótką historię naszej biblioteki wspominając pracę i pracowników biblioteki. Jubileusz 70 lecia Gminnej Biblioteki Publicznej w Mielniku łączy w sobie kartę zapisaną wydarzeniami minionych 70-ciu lat życia biblioteki z teraźniejszością, jest również chwilą zadumy, refleksji i wspomnień. W takim dniu uzmysławiamy sobie jak szybko upływa czas. Dzisiaj mamy okazje wrócić do początku historii i ludzi, którzy ją tworzyli. Niewątpliwie największą wartością byli czytelnicy i pracownicy, którzy zawsze stanowią duszę biblioteki oraz kształtują jej kierunek rozwoju.

Książka towarzyszy człowiekowi wiernie od tysiącleci. Jest jego pamięcią, skarbnicą wiedzy i doświadczeń. Biblioteki to miejsca gdzie gromadzi się książki, opracowuje, przechowuje i udostępnia. Duże czy małe, zasobne czy ubogie, były i są miejscem spotkań książek z czytelnikami.
Jedną z kart historii bibliotek zajmuje Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku.

Początek bibliotekarstwa w naszej gminie datuje się na rok 1949. Założycielem Biblioteki była Pani Stanisława Terpiłowska. Początki Gminnej Biblioteki Publicznej w Mielniku były bardzo ciężkie z powodu braku księgozbioru, jednak z każdym kolejnym rokiem biblioteka powiększała swój księgozbiór.   Z upływem lat wzrastała liczba woluminów oraz liczba czytelników. Wraz z coraz większą działalnością biblioteka była dostępna dla czytelników codziennie w dni robocze, a książki były też dostępne w punktach bibliotecznych na terenie gminy. Siedemdziesiąt lat to mnóstwo historii, działań, osób, emocji, wydarzeń.

Zmieniały się nazwy, funkcje, lokalizacje, działy się różne projekty i wydarzenia. Wprowadzano kolejne usprawnienia i innowacje. Za tym wszystkim stało bardzo wiele osób. Mamy świadomość, że wszystko to, co działo się przez te siedemdziesiąt lat miało wpływ na to jak nasza biblioteka wygląda teraz.

Lokal na przestrzeni lat zmienił się nie do poznania. Przeprowadzony w roku bieżącym remont zrealizowany został w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020. Zadanie pod nazwą „ Remont i wyposażenie biblioteki w Mielniku” rozpoczął się we wrześniu, a zakończył się pod koniec listopada. Całkowity koszt zadania wynosił 113 500zł , z czego 83 500zł to środki finansowe pochodzące z dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wyremontowano pomieszczenia i doposażono w nowoczesny sprzęt komputerowy. Wyposażono pomieszczenia w nowe regały na książki, szafki, zakupiono fotele, puffy i stolik, które tworzą przytulny kącik dla czytelnika.

Biblioteka od zawsze pełniła ważną funkcję kulturotwórczą. Organizowała różnorodne przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym i edukacyjnym. Nowe cele działalności biblioteki uwzględniają zmiany technologiczne i mentalne, przy jednoczesnym zachowaniu tego, co było zawsze jej obowiązkiem – opieka nad księgozbiorem.

Dyrektor biblioteki podziękowała za współorganizację Koncertu Chopinowskiego Państwu Teresie i Romualdowi Domańskim oraz Tomaszowi Domańskiemu, za współpracę, promocję czytelnictwa i pomoc w organizowaniu wydarzeń Dyrektorowi Zespołu Szkół w Mielniku, Dyr. GOKSiR, sponsorom, bibliotekarzom. Najlepsi czytelnicy otrzymali dyplomy oraz pamiątkowe upominki.

Następnie głos zabrał Wójt Gminy Mielnik dr Marcin Urbański składając serdeczne gratulacje i wyrazy uznania bibliotekarzom za trud upowszechniania, promowania czytelnictwa i działań kulturalnych w Mielniku. Następnie podziękowania za współpracę, promocję czytelnictwa wyraził Przewodniczący Rady Gminy w Mielniku Artur Gacki wraz z z-ca przewodniczącego Panią Alicją Sawczuk. Podziękowania z okazji jubileuszu dla wszystkich pracowników „ za pracę oraz nieoceniony wkład intelektualny mieszkańców” gminy i powiatu złożyli Starosta Jan Zalewski i Przewodniczący Rady Powiatu Henryk Boguszewski. Z-ca Dyr. Książnicy Podlaskiej w Białymstoku Pani Dorota Łuckiewicz wraz z pracownikami podziękowała za promowanie czytelnictwa i działania kulturalne przez minione lata. Wiele ciepłych słów, podziękowań i gratulacji usłyszeli pracownicy od gości zaproszonych m.in. od bibliotekarzy, od Dyrektora Przedsiębiorstwa Komunalnego w Siemiatyczach Pana Mariusza Pyzowskiego, Dyr. Zespołu Szkół w Siemiatyczach Pani Bożeny Krzyżanowskiej, od Państwa Domańskich i wielu innych osób i instytucji.
Po podziękowaniach zaproszeni goście mogli uczestniczyć w spotkanie autorskim z Mariolą Zaczyńską, autorką m.in. książki, której akcja rozgrywa się w Mielniku – „Kobieta z Impetem”. Autorka przybliżyła swoją twórczość literacką oraz poruszyła problem zwierząt bezdomnych a także przemycanych przez granice.

Kolejnym punktem programu jubileuszu był recitalu znanej i popularnej aktorki teatralnej i filmowej a także pisarki Laury Łącz.   

W programie recitalu mogliśmy usłyszeć między innymi piosenki okresu międzywojennego, jak również współczesne, przeplatane poezją Tuwima, Leśmiana, Gałczyńskiego. Artystka przypomniała niezapomniane piosenki z okresu międzywojennego, wprowadzając publiczność w atmosferę kabaretu literackiego. Po recitalu uczestnicy mogli nabyć książkę autorstwa Laury Łącz „Bajki” i „Wiersze na cztery pory roku” z dedykacją i autografem autorki.

Po koncercie odbyło się uroczyste otwarcie wyremontowanej i odświeżonej Gminnej Biblioteki Publicznej poprzez symboliczne przecięcie wstęgi przez Wójta Gminy Mielnik dr Marcina Urbańskiego, czytelniczkę i radną gminy Teresę Sztejmiec oraz dyr. GBP Irenę Wysocką.

Podczas uroczystości można było obejrzeć wystawę kartek konkursowych wykonanych przez dzieci i młodzież szkolną pt. „Kartka urodzinowa na 70-lecie GBP w Mielniku” oraz wystawę fotograficzną ilustrującą historię i działalność biblioteki.

Na zakończenie uroczystości wszyscy goście zostali zaproszeni na poczęstunek i tort urodzinowy.

Poniżej zapraszamy do obejrzenia galerii.