Konkurs – Zostań Super Czytelnikiem

ZAPRASZAMY DO WYPOŻYCZEŃ!

Wakacje spędzone z książką to czas dobrze wykorzystany przez młodych czytelników. Sięgając po lekturę poznają otaczający nas świat zarówno ten realny jak i baśniowy. Wraz z bohaterami książek przeżywają różne ciekawe historie, dzięki którym poznają ich sposób myślenia, reakcje na różne sytuacje, sposoby radzenia sobie z problemami. Najbardziej aktywni w czasie wakacji czytelnicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Mielniku otrzymają nagrody. Zapraszamy do udziału w konkursie

Regulamin:

 1. Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku
 2. Konkurs trwa: 1 lipca – 31 sierpnia 2019 r.
 3. Celem konkursu jest rozbudzenie zainteresowania literaturą, popularyzacja czytelnictwa wśród mieszkańców gminy.
 4. Konkurs jest skierowany dla dzieci i młodzieży (w wieku do 16 lat) z terenu gminy Mielnik.
 5. Konkurs polega na wypożyczeniu podczas wakacji jak największej ilości książek z GBP w Mielniku.
 6. Zwycięzca konkursu zostanie wyłoniony w terminie do 15 września 2019 r.
 7. O zdobyciu nagrody w konkursie czytelnik zostanie powiadomiony.
 8. Dopuszcza się wyłonienie więcej niż jednego zwycięzcy, jeżeli ilość wypożyczonych przez czytelników książek będzie taka sama.
 9. Dopuszcza się wyłonienie 2. i 3. miejsca w konkursie.
 10. Laureat/ laureaci konkursu otrzymają nagrody książkowe.
 11. Imiona i nazwiska oraz wizerunek czytelników nagrodzonych w konkursie zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora oraz w lokalnej prasie (po uzyskaniu odpowiedniej zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku).