Konsultacje architektoniczne

Celem konsultacji było poznanie potrzeb użytkowników i pracowników biblioteki oraz stworzenie odpowiedniej przestrzeni bibliotecznej. Konsultacje odbyły się w dniu 14-15.09.2010 w bibliotece w których udział wzięli bibliotekarze, użytkownicy różnych grup wiekowych, przedstawiciele UG. Warsztaty były realizowane w ramach projektu „Stowarzyszenie kształtowania przestrzeni w bibliotece” przez Stowarzyszenie Architektów Polskich odział Warszawa w ramach Projektu Rozwoju Bibliotek.