Kraszewski. Komputery dla bibliotek

Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku bierze udział w programie „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”, w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w roku 2012 organizowanym przez Instytut Książki. 

Celem programu jest podniesienie standardu bibliotek publicznych poprzez wyposażenie ich w nowoczesny sprzęt komputerowy umożliwiający użytkownikom biblioteki korzystanie z Internetu, a bibliotekarzom katalogowanie zbiorów i udostępnianie ich on-line.
Dotacja w wysokości 10000 zł wydatkowana została na zakup 4 zestawów komputerów stacjonarnych. Biblioteka podpisała umowę z Instytutem Książki o udzielenie licencji dot. oprogramowania MAK+. Zakup oprogramowania przyczyni się do spełnienie kryteriów Certyfikatu +.