Kultura – wielokulturowość – tożsamość

Kultura – wielokulturowość

W sobotnie popołudnie 29 lutego 2020 r. w Ośrodku Dziejów Ziemi Mielnickiej odbyło się spotkanie z mielniczaninem prof. dr hab. Jerzym Nikitorowiczem dotyczące obszaru „Kultura – wielokulturowość – tożsamość”.
Sylwetkę Profesora oraz jego zasługi dla środowiska naukowego przybliżył Wójt Gminy Mielnik dr Marcin Urbański. Za swoją działalność prof. dr hab. Jerzy Nikitorowicz był wielokrotnie nagradzany. W 2010 r. został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w propagowaniu wiedzy o wspólnym dziedzictwie historycznym narodów tworzących Rzeczpospolitą Obojga Narodów. W roku 2019 obchodził jubileusz 40-lecia pracy naukowej, przez dwie kadencje był rektorem Uniwersytetu w Białymstoku. Obecnie jest członkiem Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów.
Profesor na spotkaniu z mieszkańcami gminy szczególną uwagę zwracał na konieczność edukacji międzykulturowej, pozwalającej na komunikację i dialog. Celem wykładu było wskazanie ścisłego powiązania tożsamości współczesnego człowieka z kulturą.
Podczas dyskusji Wójt Gminy zaproponował, aby zastanowić się nad utworzeniem Uniwersytetu Trzeciego Wieku w gminie w celu upowszechniania inicjatyw edukacyjnych, aktywizacji intelektualnej, psychicznej, społecznej oraz poszerzania wiedzy i umiejętności seniorów. Na spotkanie zaproszono studentów UTW w Siemiatyczach oraz Akademii Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie w Białymstoku, którzy opowiedzieli o działalności uniwersytetów i dlaczego warto być studentem UTW.
Spotkanie przebiegło w miłej i przyjaznej atmosferze. Wszystkie osoby zainteresowane utworzeniem uniwersytetu i chęcią przynależności otrzymali stosowne formularze zgłoszeniowe.
Na zakończenie Wójtowie Gminy Mielnik podziękowali Panu Profesorowi Jerzemu Nikotorowiczowi za przybycie, studentom za podzielenie się swoim doświadczeniem a wszystkim uczestnikom za udział i zachęcanie do zaangażowania się w tworzenie uniwersytetu.