Lokalne Forum w Mielniku

Zapraszamy na Lokalne Forum Programu Równać Szanse, którego organizatorem jest Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku.

Forum Lokalne Programu „Równać Szanse” to jednodniowe spotkanie przedstawicieli samorządu, szkół, organizacji pozarządowych, instytucji i osób działających na rzecz młodzieży, które ma służyć dyskusji na temat możliwości, jakie daje lokalne środowisko, zainteresowań młodzieży oraz wszelkich barier leżących u podstaw mniejszych szans młodych ludzi z małych miejscowości.

Kiedy ? ➜ 18 września 2019

Gdzie?  ➜ Ośrodek Dziejów Ziemi Mielnickiej w Mielniku (Mielnik, ul. Brzeska 71)

PROGRAM FORUM

  • 10.10 – 10.30    Rejestracja uczestników
  • 10.30 – 10.45    Otwarcie forum. Powitanie i prezentacja zaproszonych gości, przedstawienie celów Lokalnego Forum
  • 10.45 – 10.55    Przedstawienie założeń Programu Równać Szanse – przedstawiciel Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży
  • 10.55 – 11.45    Młodzież i jej pasje, zainteresowania – co wiem o młodzieży – praca w grupach (portret młodego człowieka)
  • 11.45 – 12.40    Zasoby w gminie Mielnik ( ludzie, instytucje, organizacje, oferta dla młodych) – praca w grupach
  • 12.40 – 13.00    Przerwa kawowa
  • 13.00 – 13.50    Podsumowanie pracy. Omówienie prac w grupach i wnioski
  • 13.50 – 14.10    Prezentacja działań na rzecz młodych i jej głos
  • 14.10 – 14.20    Powołanie zespołu ds. przeprowadzenia diagnozy środowiska lokalnego
  • 14.20                 Obiad