Mądrość z natury

Tego samego dnia tj 23.04.2015 r. odbyło się drugie spotkanie z Michałem Zawadką w którym uczestniczyli uczniowie klas IV – V .
Autor książki „Mądrość z natury” wprowadził i ukazał dzieciom świat relacji międzyludzkich, postaw wobec otoczenia. Pan Michał w bardzo przystępny i zabawny sposób wytłumaczył dzieciom co to jest umiar, roztropność, przyjaźń oraz tolerancja. Spotkanie miało na celu wprowadzenie młodych ludzi w świat trudnych zależności społecznych. Działania w grupie, współdziałanie z rówieśnikami, reakcje na przeżywane zdarzenia i ocena obserwowanych każdego dnia różnych sytuacji to dla dziecka wielkie wyzwanie i trudne do wytłumaczenia zagadnienia. Na podstawie „Mądrości z Natury” przedstawiono analogię świata zwierząt i natury do codziennego życia społecznego ludzi, dzięki czemu nawet najbardziej zawiłe dla dzieci określenia społeczne zostają przedstawione w prosty, przystępny, łatwy do zrozumienia i zobrazowania sposób. Kształtowana była postawa szacunku do otoczenia i potrzeba ochrony przyrody oraz zwierząt w kontekście troski o przyszłe lata.
Na koniec spotkania Pan Michał Zawadka podpisywał książki.