Na wschód od zachodu

 Anna Radziukiewicz była gościem Gminnej Biblioteki Publicznej w Mielniku. Spotkanie odbyło się we wtorek, 4 grudnia o godz. 17:00.
Anna Radziukiewicz – dziennikarka, publicystka, zastępca redaktora naczelnego „Przeglądu Prawosławnego”, prezes Fundacji im. Księcia Konstantego Ostrogskiego, autorka m.in. książki „Na Wschód od Zachodu”.
„Na Wschód od Zachodu” – to niezwykły przewodnik po prawosławiu, pokazujący jego kulturę, historię i duchowość.