Narodowe czytanie Aleksandra Fredry

W dniu 7 września 2013 r. w naszej Bibliotece odbyło się „Narodowe Czytanie” utworów Aleksandra Fredry.
„Narodowe Czytanie” to zainicjowana w 2012 roku przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego ogólnopolska akcja publicznego czytania największych polskich dzieł literackich. Czytanie zostało nazwane „narodowym”, aby podkreślić jego powszechny i egalitarny charakter. Podstawowym celem przedsięwzięcia jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości. 
W związku z jubileuszem 220. rocznicy urodzin Aleksandra Fredry Prezydent RP Bronisław Komorowski zachęcał w tym roku do czytania dzieł tego najwybitniejszego polskiego komediopisarza. Akcję skierowaliśmy do naszych najmłodszych czytelników.
Po krótkim przedstawieniu biografii autora, pracownicy biblioteki zaprezentowali jeden z najbardziej znanych wiersz Fredry – pt. Paweł i Gaweł. Inne utwory m.in. „Małpę w kąpieli”, „Wieczerzę z gwoździa”, „Bajkę o sowie”, „Osiołkowi w żłoby dano”, „Dwa Koguty”, – czytali uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Mielniku. Dzieci wzięły udział w konkursie literackim dotyczącym twórczości Aleksandra Fredry. Za każdą prawidłową odpowiedź otrzymywały nagrody. Na zakończenie dzieci zaprojektowały okładki do wybranego utworu wybitnego komediopisarza. 
Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali słodycze i zakładki do książek z okolicznościową pieczątką.