Ostatni dzień pracy

Informacja

Szanowni Państwo, 

dziś jest mój ostatni dzień pracy w Gminnej Bibliotece Publicznej w Mielniku — od jutra przechodzę na zasłużoną emeryturę. 

W związku z zakończeniem mojej pracy bardzo serdecznie dziękuję władzom gminy Mielnik, dyrektorom i pracownikom placówek oświatowych i kulturalnych oraz koleżankom i kolegom bibliotekarzom za otwartość i życzliwość wobec biblioteki. Wiele naszych działań nie byłoby możliwych bez naszej współpracy i udzielonego nam wsparcia.

Szczególne wyrazy wdzięczności kieruję w stronę moich współpracowników, których codzienne zaangażowanie wspierało sprawną i skuteczną działalność biblioteki. Dzięki wspólnej pracy mogliśmy poza gromadzeniem i udostępnianiem zbiorów zrealizować wiele cennych inicjatyw. Dzięki Waszemu wsparciu i tworzeniu miłej, przyjaznej atmosfery, łatwiej mogłam rozwiązywać pojawiające się problemy.

Dziękuję wszystkim czytelnikom i użytkownikom, przyjaciołom naszej biblioteki za wspólnie spędzony czas, za Państwa życzliwość, dobre słowo i liczne korzystanie z naszej oferty. Wasza obecność sprawia, że nasze działania mają sens i czujemy się potrzebni.

Nowej Dyrekcji życzę wytrwałości i sukcesów w codziennej pracy oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Wszystkim Państwu życzę powodzenia oraz wielu sukcesów zawodowych i osobistych.

Łączę wyrazy szacunku

Irena Wysocka