Podaj dalej

 12 maja pracownicy biblioteki w Mielniku pojechali do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Hajnówce na spotkanie pt. „Podaj dalej” z przedstawicielami bibliotek z powiatu hajnowskiego – kończące IV edycje projektu „O finansach…w bibliotece”. Celem spotkania była wymiana doświadczeń i podsumowanie całego projektu, a także przekazanie innym bibliotekom korzyści jakie płyną z przeprowadzanych szkoleń. Uczestnikami spotkania byli pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Hajnówce , Gminnej Biblioteki Publicznej w Białowieży, Narwi, Narewce, Czeremchy i Dubicz Cerkiewnych.
Spotkanie poprowadziła kierownik mielnickiej placówki, Irena Wysocka, która przedstawiła zebranym prezentację obrazującą przebieg i wymierne skutki projektu. Był czas na dyskusję, a bibliotekarze prowadzący starali się odpowiadać wyczerpująco na pytania bibliotekarzy i zachęcić ich do udziału w następnej edycji projektu.
Projekt jest realizowany we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Realizatorem projektu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, a jego założenia są zgodne z celami Programu Rozwoju Bibliotek.