Ranking bibliotek 2014

Miło nam jest poinformować, że w tegorocznym rankingu bibliotek z gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i małych miast (do 15 tys.), tworzonym przez Instytut Książki i dziennik „Rzeczpospolita” zajęliśmy drugie miejsce w województwie podlaskim. Pierwsze miejsce zajmuje Biblioteka Publiczna Gminy Łomża, natomiast trzecie biblioteka w Narwi. W skali całego kraju uplasowaliśmy się na pozycji dwudziestej piątej, co jest wynikiem lepszym w porównaniu z ubiegłym rokiem o sześć pozycji. Najlepszą biblioteką w kraju okazała się Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Barcin. W rankingu udział wzięło ponad 800 bibliotek. 

Przy ocenie pod uwagę brano między innymi takie kryteria jak:
– liczba godzin otwarcia biblioteki w tygodniu;
– formy dostępu do Internetu dla czytelników;
– jakość i wielkość księgozbioru w przeliczeniu na 1000 mieszkańców;
– udział pozyskanych dotacji zewnętrznych w budżecie biblioteki w 2013 r.;
– liczba stale dostępnych tytułów prasowych;
– liczba odbytych przez personel szkoleń podnoszących kompetencje pozabiblioteczne;
– dostępność katalogu przez Internet;
– posiadanie strony internetowej przez bibliotekę;
– liczba działających w bibliotece kół;
– współpraca z organizacjami pozarządowymi;
– udogodnienia dla osób niepełnosprawnych;
– oferta dla osób niewidzących i niedowidzących.

8 października ukazał się 4-kolumnowy dodatek do dziennika „Rzeczpospolita” – Ranking Bibliotek z listą najlepszych placówek. Pełna lista dostępna jest na stronach internetowych ?Rzeczpospolitej? oraz Instytutu Książki i programu Biblioteka+.

Link do artykułu. 
Link do tabeli.