Ranking bibliotek 2015

W tym roku po raz piąty Instytut Książki i „Rzeczpospolita” nagrodziły samorządy najbardziej zaangażowane w kulturalny rozwój swojej gminy. W tegorocznym rankingu bibliotek z gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i małych miast (do 15 tys.), tworzonym przez Instytut Książki i dziennik „Rzeczpospolita” zajęliśmy drugie miejsce w województwie podlaskim. 

W skali całego kraju uplasowaliśmy się na pozycji sześćdziesiątej dziewiątej(2014 pozycja 25, 2013 pozycja 31). Najlepszą biblioteką w kraju okazała się Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Barcin. Metodologię rankingu opracowała kapituła w składzie: Grzegorz Gauden, dyrektor Instytutu Książki; Paweł Jabłoński, Zastępca Redaktora Naczelnego dziennika „Rzeczpospolita”; Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej; Elżbieta Stefańczyk, prezes Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich; Andrzej Tyws, przewodniczący Konferencji Dyrektorów Wojewódzkich Bibliotek Publicznych oraz Anna Cieślak-Wróblewska z dziennika „Rzeczpospolita”. Przyjęta metoda oceny bibliotek premiuje działania na rzecz jakości i komfortu obsługi czytelników, poziom czytelnictwa, liczbę kupowanych nowości i wydatki samorządu na utrzymanie placówki.

Link do artykułu