Ranking bibliotek 2016

W tegorocznym rankingu bibliotek z gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i małych miast, tworzonym przez Instytut Książki i dziennik „Rzeczpospolita” zajęliśmy trzecie miejsce w województwie podlaskim. Pierwsze miejsce zajmuje Biblioteka Publiczna Gminy Łomża z/s w Podgórzu, drugie biblioteka w Wasilkowie. W skali całego kraju uplasowaliśmy się na pozycji dziewięćdziesiątej pierwszej. Najlepszą biblioteką w kraju okazała się Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Barcin. W rankingu udział wzięło 806 bibliotek. 

Przy ocenie pod uwagę brano między innymi takie kryteria jak:
– liczba godzin otwarcia biblioteki w tygodniu;
– formy dostępu do Internetu dla czytelników;
– jakość i wielkość księgozbioru w przeliczeniu na 1000 mieszkańców;
– udział pozyskanych dotacji zewnętrznych w budżecie biblioteki w 2015 r.;
– liczba stale dostępnych tytułów prasowych;
– liczba odbytych przez personel szkoleń podnoszących kompetencje poza biblioteczne;
– dostępność katalogu przez Internet;
– posiadanie strony internetowej przez bibliotekę;
– liczba działających w bibliotece kół;
– współpraca z organizacjami pozarządowymi;
– udogodnienia dla osób niepełnosprawnych;
– oferta dla osób niewidzących i niedowidzących.

Więcej informacji na stronie Instytytu Książki