Ranking bibliotek 2018

ranking

W ósmej edycji rankingu bibliotek z gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i małych miast, tworzonym przez Instytut Książki i dziennik „Rzeczpospolita” zajęliśmy 4 miejsce w województwie podlaskim, a 90 w Polsce. Zdobywcą pierwszego miejsca została placówka w Sianowie, tuż za nią uplasowały sie biblioteki w Barcinie i w Oświęcimiu.

Z pośród 2300 rozesłanych ankiet uzyskano prawie 750 odpowiedzi. Ankieta zawierała 26 pytań w której pytano między innymi o powierzchnię biblioteki i filii w przeliczeniu na 1000 mieszkańców oraz średnie zatrudnienie w placówce. Brano też pod uwagę wielkość księgozbioru, dostęp do tytułów prasowych, nowych mediów oraz udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. 

Link do artykułu