Razem podbijamy świat – finał projektu

6 lipca 2018 w Ośrodku Dziejów Ziemi Mielnickiej odbył się finał projektu „Razem podbijamy świat”, realizowanego w ramach programu „Równać szanse”. Do realizacji projektu przystąpiła młodzież szkolna z Gminy Mielnik, której koordynatorem była Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku. Projekt realizowany był od 01.02.2018 r. do 06.07.2018r. Przez ten czas młodzież brała udział m.in, w warsztatach tanecznych, teatralnych i fotograficznych.
Podczas uroczystego zakończenia uczestnicy projektu zaprezentowali napisany przez siebie fragment sztuki pt. „Diabolina”.
Następie odbyła się prezentacja multimedialna z działań projektowych, a po niej wstęp grupy tanecznej „The Dreamers”, złożony z uczestników projektu.
Podsumowaniem przedsięwzięcia była wystawa fotograficzna i słodki poczęstunek.
Bardzo dziękujemy uczestnikom projektu, sponsorom i osobom zaangażowanym w jego realizację i zapraszamy do udziału w kolejnych inicjatywach.

B. Krajewska