Równać Szanse 2018

W tej edycji konkursu grantowego Równać Szanse 2018 wpłynęło do Fundacji 286 projektów od organizacji pozarządowych, bibliotek, domów kultury i nieformalnych grup dorosłych. Decyzją Komisji Ekspertów dofinansowano 108 projektów, a z województwa podlaskiego: 18 w tym jeden z naszej biblioteki. 

Z inicjatywy grupy młodzieży i dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Mielniku aplikowaliśmy o grant i powiodło się. Projekt GBP w Mielniku pt. Gramy i się nakręcamy ma na celu doskonalenie umiejętności współpracy w grupie, umożliwienie młodzieży rozwoju zainteresowań teatrem, wzmocnienie potencjału twórczego i otwarcia na innych, a także nabycie nowych umiejętności. Regionalny Konkurs Grantowy Równać Szanse realizowany jest przy wsparciu finansowym Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Kwota dotacji to 8 500 zł. Projekt realizowany będzie w już w nowym roku. O szczegółach będziemy informować na bieżąco.