Równać Szanse

Upłynęło już 30 lat od wyborów 4 czerwca 1989! 4 czerwca ogłoszono wyniki Konkursu Specjalnego organizowanego przez program „Równać Szanse” pod nazwą „30 lat wolności 1989-2019”. Nasza biblioteka również wzięła w nim udział i UDAŁO SIĘ! Przyznano nam grant w kwocie 6 000,00zł na działania młodzieży w ramach projektu: Moja gmina przed i po roku 1989. Już dzisiaj zapraszamy młodzież do współpracy i przygody z programem „Równać Szanse” https://rownacszanse.pl/2019/30latwolnosci_wyniki. Młodzież zainteresowaną udziałem w projekcie prosimy o kontakt: tel. 85 65 77 015 lub 728 853 211. Projekt rozpoczyna się 1 lipca i będzie trwał 4 miesiące.