Rozstrzygnięcie konkursu: Podania i legendy dotyczące miejscowości, miejsca w gminie Mielnik.

Komisja konkursowa w składzie:
1. Arbaczewska Halina,
2. Galecka Jolanta,
3. Marks Anna,
4. Wysocka Irena.
Postanowiły nagrodzić następujące osoby:
1. Mormol Magdalena
2. Łucewicz Aleksandra
3. Ejsmont Patrycja
4. Sawczuk Agnieszka
Uczestnicy konkursu otrzymali nagrody w postaci encyklopedii multimedialnych oraz książek ufundowanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Mielniku.