Spotkanie autorskie z Janem Leończukiem

Poeta, prozaik, tłumacz. Absolwent filologii polskiej UW. Debiutował w „Kontrastach” w 1970r. , a utwory ukazywały się też m.in. w „Literaturze”, „Tygodnik kulturalny”, „Poezji”. Autor licznych tomów poetyckich m.in. „Żalnik”(1979), „Duszna noc”(1980), „Żertwa”(1987), „W drodze do domu”(1996), „Dotykanie ziemi”(1997), „Coraz bliżej snu”(1998); utworów prozą między innymi „Dwa opowiadania”(1987), „Zapiśnik”(1996), „Zapiski sołtysa”(1997), „Zapiśnik piąty”(2008).
Spotkał się z mieszkańcami Mielnika i gimnazjalistami którym przybliżył swoją twórczość. Podczas spotkania poeta przepięknie opowiadał o swoim domu w Łubnikach, domowym księgozbiorze i najbliższych mu osobach. Zwierzył się, że twórczość poetycka jest dla niego rozliczeniem się z własnym sumieniem.
Podczas spotkania odczytał kilka przepięknych wierszy, a po spotkaniu składał autografy na najnowszej publikacji „Zapiśnik piąty”.