Spotkanie autorskie z Janem Leończukiem

Poeta, prozaik, tłumacz. Absolwent filologii polskiej UW. Debiutował w “Kontrastach” w 1970r. , a utwory ukazywały się też m.in. w “Literaturze”, “Tygodnik kulturalny”, “Poezji”. Autor licznych tomów poetyckich m.in. “Żalnik”(1979), “Duszna noc”(1980), “Żertwa”(1987), “W drodze do domu”(1996), “Dotykanie ziemi”(1997), “Coraz bliżej snu”(1998); utworów prozą między innymi “Dwa opowiadania”(1987), “Zapiśnik”(1996), “Zapiski sołtysa”(1997), “Zapiśnik piąty”(2008).
Spotkał się z mieszkańcami Mielnika i gimnazjalistami którym przybliżył swoją twórczość. Podczas spotkania poeta przepięknie opowiadał o swoim domu w Łubnikach, domowym księgozbiorze i najbliższych mu osobach. Zwierzył się, że twórczość poetycka jest dla niego rozliczeniem się z własnym sumieniem.
Podczas spotkania odczytał kilka przepięknych wierszy, a po spotkaniu składał autografy na najnowszej publikacji “Zapiśnik piąty”.