Spotkanie wigilijne

 18 grudnia zebraliśmy się na spotkaniu wigilijnym, które odbyło się w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku. Wzięli w nim udział mieszkańcy naszej gminy, Wójt Gminy Pan Eugeniusz Wichowski, przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof Nikitorowicz, sekretarz UG – Piotr Wysocki, dyr. ZGK – Tadeusz Szeweluk i radni RG oraz przedstawiciele zespołów śpiewaczych. Po przywitaniu i życzeniach złożonych przez organizatorów zebrani wspólnie pomodlili się. Modlitwę poprowadzili proboszczowie z mielnickich parafii katolickiej i prawosławnej: o. Tadeusz Hojka i Mikołaj Mielniczuk. Były życzenia świąteczne od włodarza Gminy oraz dzielenie się opłatkiem i prosforą. Razem z zespołem „Mielniczanie” śpiewaliśmy tradycyjne kolędy. Organizatorzy wigilii: GBP, GOKSiR, i Koło Emerytów „Jarzębina”