Spotkanie z Anną Klonowską

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z Anną Klonowską 24 maja 2013 r. do Biblioteki w Mielniku na godz. 9.50 Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Białymstoku, członek grupy literackiej “Irys”.

W ramach ogólnopolskiego konkursu literackiego im. Leopolda Staffa otrzymała wyróżnienia za opowiadania “Moje kresowe wzruszenia”, “Pierwszy” i “Tu jest nasz dom”. Jej utwory ukazują się na łamach czasopism m.in. “Świętokrzyski Kwartalnik Literacki”, “Radostowa”, “Horyzonty” oraz “Własnym Głosem”.
Interesuje się muzyką klasyczną, liturgiczną, historią medycyny, kulturą i religią Żydów oraz problematyką dawną i współczesną Kresów Wschodnich.