Spotkanie z Anną Klonowską

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z Anną Klonowską 24 maja 2013 r. do Biblioteki w Mielniku na godz. 9.50 Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Białymstoku, członek grupy literackiej „Irys”.

W ramach ogólnopolskiego konkursu literackiego im. Leopolda Staffa otrzymała wyróżnienia za opowiadania „Moje kresowe wzruszenia”, „Pierwszy” i „Tu jest nasz dom”. Jej utwory ukazują się na łamach czasopism m.in. „Świętokrzyski Kwartalnik Literacki”, „Radostowa”, „Horyzonty” oraz „Własnym Głosem”.
Interesuje się muzyką klasyczną, liturgiczną, historią medycyny, kulturą i religią Żydów oraz problematyką dawną i współczesną Kresów Wschodnich.