Spotkanie z Barbarą Gawryluk

Zapraszamy uczniów klas IV-VI do GBP w Mielniku 23.05.2012 na godz. 9:00 na spotkanie z Barbarą Gawryluk – autorką książek dla dzieci, tłumaczką i dziennikarką.
Barbara Gawryluk poprowadzi warsztaty dziennikarskie z ukierunkowaniem na dziennikarstwo radiowe pt. „W świecie dźwięków”.
Dzieci dowiedzą się jak powstaje audycja radiowa, jak poprzez dźwięk uruchamia się wyobraźnia i jakimi predyspozycjami musi wykazywać się dziennikarz radiowy.