Spotkanie z kulturą romską

Młodzież gimnazjalna z klas I,II uczestniczyła w zajęciach prowadzonych przez Adrianę Bielicką propagatorką kultury romskiej, studentką Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego na Uniwersytecie Muzycznym im. F. Chopina w Białymstoku, założycielką zespołów: Sare Roma i Forte Roma.
W programie:
– zwyczaje i obyczaje Romów,
– kultura romska,
– nauka piosenki i tańca cygańskiego.

Spotkaniu towarzyszyła wystawa zbiorów poświęconej tej kulturze.