Spotkanie z okazji Dnia Kobiet

6 marca 2015 r. o godz. 17.00 w Świetlicy Wiejskiej w Moszczonie Królewskiej po raz trzeci na zaproszenie Gminnej Biblioteki Publicznej, Rady Sołeckiej i Zespołu „Nowina” spotkały się kobiety z okazji Dnia Kobiet.
Sołtys wsi Zbigniew Parafiniuk, kierownik GBP – Irena Wysocka oraz kierownik Zespołu Helena Datczuk powitali zaproszonych gości: Wójta Gminy Mielnik – Eugeniusza Wichowskiego, Dyrektora GOKSiR – Michała Baranowskiego, radnego RG – Piotra Szpakowskiego, wszystkie kobiety oraz Zespół Nowina. Tegoroczną uroczystość uświetniły występy zespołu tanecznego „Rosa Tardija” działającego przy Stowarzyszeniu AKADEMIA 50 w Białymstoku. Zespół powstał 5 lat temu z fascynacji kulturą romską. Po występach artystycznych Wójt Gminy Mielnik, sołtys oraz radny RG złożyli życzenia wszystkim paniom i obdarowali tulipanem każdą z pań.
Spotkanie przebiegało w miłej i przyjaznej atmosferze przy kawie i słodkim poczęstunku.