Spotkanie z osobą niewidomą

Na spotkanie z dziećmi klas I-III oraz młodzieżą gimnazjalną w dniu 21 listopada 2013 roku przyjechali: Ewa Jarmołowicz – kierownik wypożyczalni Książki Mówionej Książnicy Podlaskiej w Białymstoku oraz Rafał Szczepaniak – niewidomy, członek Podlaskiego Związku Niewidomych, aktor w teatrze T3 działający przy PZN. Dzieci i młodzież mogły posłuchać i zobaczyć, jak czytają osoby niewidome. Rafał podkreślał, że dużo czyta a problem ze wzrokiem nie przeszkadza mu w poznawaniu literatury. Dostęp do literatury umożliwiają audiobooki oraz pismo tzw. punktowe, zwane od nazwiska wynalazcy pismem Braille.
Celem spotkania było przybliżenie świata niewidomych młodym ludziom. Ukazanie w jaki sposób osoby niewidome czytają książki, jak piszą i rysują, a też jak radzą sobie w codziennym życiu. Na koniec spotkania dzieci i młodzież obejrzały film ukazujący bariery z jakimi spotykają się niewidomi oraz w jaki sposób można pomóc takiej osobie.