Święta góra Athos

Święta Góra, Republika Mnichów, Oaza Monastycyzmu, Serce Prawosławia, Ogród Bogarodzicy – tak nazywany jest półwysep Athos, skrawek lądu będący częścią Półwyspu Chalcydyckiego.
Mnisi chrześcijańscy zaczęli tu przybywać w VIII wieku n.e. Dwieście lat później powstały pierwsze klasztory. Dzisiaj Athos jest regionem autonomicznym w obrębie państwa greckiego, podlegającym duchowemu zwierzchnictwu Patriarchy Konstantynopola. Terytorium około 300 kilometrów kwadratowych podzielone jest między dwadzieścia klasztorów, do których, oprócz gruntów, należą osady mnisze (skity), pojedyncze cele (kielie) i pustelnie. Władzę sprawuje tu sobór reprezentantów monasterów, a zarządza w jego imieniu pięcioosobowa Święta Inspekcja.
Świętą Górę zamieszkuje dziś ponad dwa tysiące mnichów. Ich życie w swojej zewnętrznej formie zmienia się, ale jego istota pozostaje taka jak przed wiekami – modlitwa i praca. Nadal czas mierzy się tutaj ustawiając godzinę „zero” o zachodzie słońca. Nadal obowiązuje kalendarz juliański. Nadal też pielgrzymi przemierzają piesze szlaki, szukając wsparcia i porady duchowej. 18 września 2013 r. na otwarcie wystawy pt. „Święta góra Athos. Ogród Przenajświętszej Bogarodzicy” zorganizowanej wspólnie z Parafią Prawosławną Narodzenia Najświętszej Maryi Panny do Kaplicy Opieki Matki Bożej licznie przybyli mieszkańcy Mielnika i okolic.
Gospodarz wystawy – proboszcz ks. Mikołaj Mielniczuk przywitał przybyłych gości i przybliżył zebranym historię Góry Athos oraz zaprosił do obejrzenia wystawy fotograficznej . Właścicielem fotografii jest Wydawnictwo Bratczyk.

Otwarcie wystawy uświetnił chór parafialny pod kierunkiem Barbary Rusnak wykonując przepięknie kilka pieśni prawosławnych.