Szkolenia z podstawy obsługi komputera i Internetu

Szanowni Państwo zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach z zakresu podstaw obsługi komputera i Internetu!!! W szkoleniach mogą wziąć udział osoby z dwóch grup docelowych: Grupa I – osoby w wieku produkcyjnym (kobiety w wieku 45-59 lat; mężczyźni wieku 45-64 lata), zamieszkujące tereny wiejskie i małych miast (do 20 tys. mieszkańców), Grupa II – osoby w wieku powyżej 45 lat, z wykształceniem niższym niż średnie, bez względu na rodzaj miejsca zamieszkania.

Kurs obejmuje 24 godziny w trzech trybach do wyboru:
– 6 kolejnych dni po 4 godz. lub
– 3 x 2 kolejne dni po 4 godz. lub
– 2 x 3 kolejne dni po 4 godz.
Grupa szkoleniowa nie może liczyć więcej niż 10-12 osób
Uczestnicy szkoleń mają zapewniony obiad + przerwę kawową

Szkolenia będą realizowane w najbliższym miejscu z dostępem do Internetu i pracowni komputerowej dla grupy zainteresowanych udziałem w szkoleniu. Każdy uczestnik szkoleń otrzyma notes, długopis, kalendarz książkowy, torbę materiałową ekologiczną, pendrive 16 GB, skrypt i prezentację.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniach prosimy o kontakt:
Ewelina Zienkiewicz, Natalia Pukiś:
tel. 81 45 21 400,
e-mail: sspw.podlaskie@syntea.pl

Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku
ul. Zaszkolna 1
tel: 85 6577015
email: biblioteka@mielnik.com.pl

Szkolenie finansowane w ramach projektu inwestycyjnego realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podlaskie”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej