Tuwim. Inspiracje

21 marca Biblioteka zaprosiła na spotkanie Miłosza Kamila Manasterskiego (poeta, tłumacz, popularny prelegent, członek Zarządu Głównego Związku Literatów Polskich) na spotkanie literackie zatytułowane „Tuwim. Inspiracje”. Spotkanie odbyło się z okazji Roku Juliana Tuwima 2013 w którym uczestniczyli uczniowie mielnickiego Gimnazjum. Prelegent Miłosz K. Manasterski przybliżył uczestnikom spotkania poezję Juliana Tuwima w formie prezentacji multimedialnej, opartej na nowoczesnej muzyce młodzieżowej.
„Tuwim. Inspiracje” ? to interesujące spotkanie z literaturą, pełne pasji i entuzjazmu, które zainteresowało uczestników. Było to spotkanie, które połączyło naukę z zabawą, a zarazem było inspiracją do twórczego działania.