W świecie wierszy Juliana Tuwima

Dnia 28 października br. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Mielniku odbył się gminny konkursu recytatorski „W świecie wierszy Juliana Tuwima”. Konkurs adresowany był do dzieci z klas I-II, IV-VI szkoły podstawowej oraz do przedszkolaków 5 i 6 letnich. Występy młodych uczestników oceniała powołana Komisja Konkursowa w składzie: Łarysa Śnieżko – emerytowana nauczycielka języka polskiego i historii, Joanna Niemirska – poetka i malarka, Danuta Romanowska – emerytowana nauczycielka języka polskiego. Na początku Kierownik Biblioteki – Irena Wysocka przywitała wszystkich zebranych, przedstawił jury oraz omówiła główne założenia konkursowe., a także przypomniała postać Juliana Tuwima, jego twórczość i zaprosiła do pierwszych prezentacji utworów. W konkursie wzięło udział 58 uczestników. Dzieci z wielkim zaangażowaniem deklamowały przygotowane wiersze, prezentując wysoki poziom artystyczny. Komisja po wysłuchaniu wszystkich recytatorów wyłoniła 3 kandydatów do dalszego szczebla powiatowego.
Laureatami w poszczególnych grupach wiekowych zostali:
– przedszkole
1. Patkowska Monika
2. Filipiuk Kacper
3. Sapieżko Gabriel

– klasy I-III
1. Adamczuk Julia
2. Datczuk Roksana
3. Hodun Klaudia

– klasy IV-VI
1. Nowacka Gabriela
2. Klimczuk Aleksandra
3. Burtak Wiktoria

oraz wyróżnić dzieci :
1. Krajewska Julia
2. Danilczuk Wiktoria
3. Maruszeczko Andrij
4. Antonow Wowa
5. Mormol Krzysztof
6. Mirowski Marcel
7. Kasperuk Paweł
8. Syczewska Martyna
9. Warszycka Maria

Wszyscy wyróżnieni otrzymali nagrody książkowe, a pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy, zakładki do książek oraz słodycze. Konkurs recytatorski przeprowadzony przez Bibliotekę był doskonałą okazją do przypomnienia twórczości znakomitego poety, zwłaszcza w obecnym roku, ogłoszonym przez sejm RP rokiem Juliana Tuwima. Konkurs stworzył możliwość dzieciom z terenu gminy do zaprezentowania swoich zdolności recytatorskich przed szerszym gronem odbiorców. Zainspirował do pracy nad rozwojem swoich umiejętności, by z powodzeniem uczestniczyć w recytacjach i zdobywać zaszczytne miejsca. Trzeba podkreślić, że atmosfera podczas finału była niezwykle przyjazna i miła, dzieci z nieskrywaną radością deklamowały utwory i dawały popis swoich talentów aktorskich. Ich zadowolenie świadczy o tym, że konkurs recytatorski można uznać za niezwykle udane i wartościowe przedsięwzięcie kulturalno – edukacyjne.