Wigilia 2011

Biblioteka w Mielniku, GOKSiR i koło Emerytów po raz kolejny zorganizowało wigilię dla mieszkańców gminy Mielnik. W spotkaniu uczestniczył Wójt Pan Adam Tobota z rodziną, z-ca Wójta Pani Katarzyna Turosieńska – Durlik, Sekretarz Gminy Pan Piotr Wysocki, Przewodniczący Rady Gminy Pan Jan Zduniewicz oraz księża parafii Rzymskokatolickiej i Prawosławnej w Mielniku. W spotkaniu udział wzięli radni i mieszkańcy gminy. Wigilię rozpoczął koncert kolęd w wykonaniu młodzieży ze Szkoły Muzycznej w Siemiatyczach oraz chór przy parafii prawosławnej w Mielniku.
Po odczytaniu fragmentu Pisma Świętego przez ojca Mateusza z parafii rzymskokatolickiej i złożeniu życzeń przez księdza parafii prawosławnej Mikołaja Mielniczuka wszyscy zgromadzeni złożyli sobie życzenia łamiąc się opłatkiem i dzieląc się prosforką. Serwowane potrawy wigilijne przygotowały panie z koła emerytów i biblioteki. Spotkanie upłynęło w przyjemnej ciepłej rodzinnej atmosferze. Goście odczuli atmosferę Świąt Bożego Narodzenia i przeżyli miłe chwile wzajemnej bliskości.