Wystawa geologiczna skarbów Ziemi Mielnickiej

Uczestnicy projektu „Białe bogactwo Mielnika – ocalić od zapomnienia” odwiedzili wystawę geologiczną skarbów Ziemi Mielnickiej pana Adama Borowskiego. Była to niezwykła lekcja geologii i historii ziemi mielnickiej. Ukryte przez miliony lat w pokładach kredy skamieniałe małże, ślimaki, jeżowce, zęby rekinów i minerały to tylko niektóre z eksponatów jakie obejrzeliśmy. Pan Adam bardzo ciekawie opowiedział jak kształtowały się tereny dzisiejszego Mielnika oraz jak rozwijało się tu życie. Nie zabrakło też osobistych wspomnień o pracy w Zakładach Kredowych w Mielniku.

Zadanie Bardzo Młoda Kultura w woj. podlaskim realizowane jest przez Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku, w ramach prowadzonego przez  Narodowe Centrum Kultury programu Bardzo Młoda Kultura 2019–2021.